Clybiau Haf

Clybiau Haf

Mae bwciadau am Glybiau Haf Plant a Phobl Ifanc blwyddyn yma wedi cau. Gwelwch isod am y daflen hysbysu gyda ffurflen cytundeb rhiant-gofalwr.

Gwybodaeth

  • Bydd y clybiau yn rhedeg 10am – 4pm rhwng Dydd Llun 29ain Mehefin – Dydd Gwener 23ain Awst 2019 mewn tri lleoliad yn Sir Gaerfyrddin.
  • Y lleoliadau yw: Heol Goffa, Llanelli (5-19 oed), Uned Myrddin (5-11 oed) a Chanolfan Elfed (12-19 oed), Caerfyrddin.
  • Mae’r clybiau yma wedi anelu tuag at blant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol ac sy ddim yn gallu cael mynediad i glybiau haf eraill. Nid oes rhaid iddynt gwrdd â’r cymhwyster meini prawf am y CDT.
  • Cost am un sesiwn yw £15. I deuluoedd gyda mwy na un plentyn anabl, bydd y gost am bob teulu’r sesiwn yn £15 gan ein bod eisiau sicrhau bod y ddarpariaeth yn fforddiadwy i bawb.

Peidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Crossroads Sir Gâr. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Crossroads Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277