Gofalwyr Oedolion Ifanc a Gwasanaethau Gofalwyr Ifanc

Gofalwyr Oedolion Ifanc (YAC)

I ofalwyr 16-25 oed

Mae yna brosiect ymroddedig i Ofalwyr Oedolion Ifanc yn Sir Gâr yn darparu cymorth i ofalwyr 16-25 blwydd oed, ble bynnag maen nhw’n byw yn y wlad. Gallech gael cefnogaeth trwy brosiect YAC a chael y cyfle i gwrdd eraill o oedran tebyg gyda phrofiadau fel nad ydych orfod teimlo’n unig neu yn ynysig fel mae llawer o ofalwyr ifanc yn teimlo.

Gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth yn cynnwys:

  • Gweithiwr allweddol ymroddedig yn darparu cymorth un-i-un yn eich cartref neu gymuned
  • Cynllun gweithredu unigol i helpu chi cyflawni newidiadau positif yn eich bywyd
  • Partneriaeth yn gweithio gyda gwasanaethau eraill sy’n gallu helpu
  • Helpu cysylltu gyda darparwyr addysgu a chyflogwyr i gyfeirio unrhyw broblemau
  • Mynediad i rwydwaith cefnogaeth gan gymheiriaid o bobl eraill eich oedran yn wynebu materion tebyg
  • Gweithgareddau, teithiau a digwyddiadau
  • Cyfeirio a gwasanaethau gwybodaeth yn cynnwys adnoddau ar-lein
  • Grwpiau sgiliau bywyd fel adeiladu hyder ac iechyd a lles

Os ydych rhwng 16-25 oed ac yn edrych ar ôl rhywun, ffoniwch Mel Rees-Lewis
ar 0300 0200 002 neu e-bostiwch melanie@carmarthenshirecarers.org.uk am ragor o wybodaeth.

Blynyddoedd Addysgol Gofalwyr (CEY)

I ofalwyr 5-18 oed

I ofalwyr ifanc 5-18 blwydd oed, mae’r cynllun CEY yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, gweithgareddau seibiant a chlybiau grŵp cymheiriaid i gwrdd â gofalwyr ifanc eraill.

Mae yna dau glwb ieuenctid i ofalwyr yn eu harddegau wedi lleoli yng Nghaerfyrddin a Llandybie, a thri chlwb ieuenctid i ofalwyr 5-11 oed yn Llandybie a Llanelli. Mae ein tîm o weithwyr cymorth yn cwrdd gyda gofalwyr ifanc yn yr ysgol, yn y cartref, neu yn y gymuned am gefnogaeth un-i-un, ac rydym yn ymuno gyda sefydliadau lleol i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y gefnogaeth gywir.

Os ydych o dan 18 blwydd oed ac yn edrych ar ôl rhywun, ffoniwch Cat ar 0300 0200 002 neu e-bostiwch cat@carmarthenshirecarers.org.uk am ragor o wybodaeth.


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2020 Crossroads Sir Gâr. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Crossroads Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277