Gyrfaoedd

Cyfleoedd Gyrfa gyda Croesffyrdd Sir Gâr

Credem mai ein henw da am ragoriaeth mewn gofal, ynghyd â ein hymrwymiad i staff sy'n gosod ni ar wahân o sefydliadau eraill ac sy'n gwneud ni yn lle gwych i weithio

Pam dylech weithio gyda ni:

Staff Cyfeillgar • Amgylchedd Gweithio Croesawgar • Oriau Gweithio Hyblig • Cyfraddau Cyflog Cystadleuol • Hyfforddiant a Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am ddim • Tâl Gwyliau • Oriau dan Gontract • Cyfle i astudio Cymwysterau • Dilyniant Gyrfa o fewn y Cwmni • Cerdyn disgownt NUS • Pensiwn Cyfrannol • Datblygiad Personol Parhaus • Cwnsela a Chefnogaeth Gweithwyr

Swyddi Gwag Cyfredol

Gwelwch isod ein rhestr o swyddi gwag cyfredol

Rydym hefyd yn hysbysebu swyddi gwag ar Indeed.com ac ar ein tudalen Facebook

Cysylltwch gyda ni dros e-bost ar hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk am ragor o wybodaeth

Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr

Mynychir ein Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr anwythiad cynhwysfawr ac ymgymerir cysgodi gydag aelodau o staff profiadol eraill cyn darparu gofal.  Mae’r anwythiad wedi’i strwythuro yn ôl anghenion Sgiliau am Ofal Safonau Sefydlu Cyffredin. Mae hyn yn cynnwys modiwlau a addysgir o gwmpas:

  • Gweithio o fewn Sylfaen Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol
  • Cyfathrebu Effeithiol am y Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr
  • Datblygiad Proffesiynol a’r Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr
  • Symud a Thrin yn fwy Diogel
  • Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng
  • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Diogelu Unigolion

Amser yn cael ei gwario yn cysgodi aelodau profiadol o staff gofal trwy gefnogi unigolion sydd gydag amrywiaeth eang o anghenion cymorth. Yn ystod yr amser hwn, mae adborth ar gynnydd y Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr yn cael ei geisio wrth ei fentor ac wrth ddefnyddwyr gwasanaeth a’r cymorth priodol sy’n cael ei roi iddynt gan ei Rheolwr Llinell. Mae cysgodi yn caniatáu cyfle wedi’i reoli ac arsylwi am wybod a sgiliau wedi’i ennill yn ystod wythnos gyntaf o’r anwythiad i gael ei roi mewn i ymarfer.

Disgwylir i bob Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr cwblhau QCF Lefel 2 a 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Isod yw’r Disgrifiad Swydd a Manyleb Person ar gyfer rôl Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr.

Gallech lawr-lwytho ffurflen gais a danfon dros e-bost i hrenquiries@carmarthenshirecarers.org.uk


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Crossroads Sir Gâr. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Crossroads Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277