Newyddion a Digwyddiadau

Cylchlythyron

Mae Newyddion Gofalwyr Sir Gâr yn gylchlythyr am ddim (wedi cynhyrchu pob pedwar mis) yn gynnwys gwybodaeth i ofalwyr ar amrywiaeth o bynciau yn cynnwys materion polisi, diweddariadau gwasanaeth a manylion o ddigwyddiadau i ddod. I ofyn am gopi o’n cylchlythyr am ddim, e-bostiwch info@carmarthenshirecarers.org.uk neu ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr ar 0300 0200 002.

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

Gwobrau

Rheolwr meddygfa LLANDYSUL Ann Johnson yw’r enillwr cyntaf o wobr aur Caring Boss Sir Gaerfyrddin.

Canmolwyr gofalwyr sy’n gweithredu allan o’r feddygfa wrth ddweud bod Ann yn “wonderful caring manager”, yn arwain iddi hi yn casglu’r tlws yn ddiwrnod gweithdy dathlu gofalwyr yn Y Plough, Rhosmaen.

Trefnir y digwyddiad gan Adran Gymunedol Cyngor Sir Gâr ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd.

Eglurir un gofalwr sut, pan gafodd ei fam ei dderbyn i ysbyty 200 milltir i ffwrdd am 17 wythnos, camodd Ann i mewn er mwyn cymryd drosodd sifftiau fel angel gwarcheidwad aur. Dweudodd “I was told ‘Just go and do what you have to do’.” “Having such a caring and understanding boss was genuinely such a tremendous help at a traumatic period.

“I cannot personally say thank you enough for the support I received and these awards are a wonderful platform for me to say so publicly.”

(Cyhoeddwyd yn Cambrian News)


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2020 Crossroads Sir Gâr. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Crossroads Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277